Gabinet d'Enginyeria del Terreny\n
Pl. de sa carretera, 5 1ºA Llubí Mallorca Tel 971 870 698 Fax 971 521 554

REGISTRE D'USUARI

(*)Dades d'obligada cumplimentació

( )Dades opcionals

    DADES D'USUARI

     
 

*CIF/NIF/NIE de l'usuari

 

*Usuari de la web

 

*Clau de l'usuari

 

*Confirmar clau

 

*Nom o raó social

 

*Nom del contacte

(en el cas que sigui empresa)

 

*correu electrònic

 

*Telèfon mòbil

 

*Telèfon addicional

 

Fax de l'usuari

 

*Adreça fiscal de l'usuari

 

*Població

 

*Codi Postal

 

Direcció addicional

 

Població addicional

 

(En el cas de domiciliació bancària ompli les següents dades)

 

Dades Bancàries

 

(En el cas de ser vostè un tècnic indiqui de quin tipus)

 

Tipus de tècnic

     
     

    CODI DE COMPROVACIÓ

 

Escriviu el text que apareix a la imatge.