Gabinet d'Enginyeria del Terreny\n
Pl. de sa carretera, 5 1ºA Llubí Mallorca Tel 971 870 698 Fax 971 521 554

PETICIÓ DE PRESSUPOST


TIPUS DE SERVEI SOL.LICITAT:

 

Projectes o Estudis Tècnics

(*)Dades d'obligada cumplimentació

( )Dades opcionals

    1-DADES DE PROJECTE

     
 

*Projecte de referència

 

*Indiqui l'emplaçament

 

*Demarcació Provincial

 

*Municipi de l'obra

 

Codi Postal

 

Observacions del projecte

     

    2-DADES DELS TÈCNICS RELACIONATS AMB EL PROJECTE

     
 

Primer tècnic

 

Seleccioni tipus de tècnic

 

Nom i cognoms

 

Telèfon del primer tècnic

 

Adreça electrònica del primer tècnic

 

Segon tècnic

 

Seleccioni tipus de tècnic

 

Nom i cognoms

 

Telèfon del segon tècnic

 

Adreça electrònica del segon tècnic

     
     
 

Observacions tècnics

     
     
 

Pujar la documentació relacionada amb el projecte.

 
 
 

*Conjunt de plànols de projecte bàsic, incloent quadre de superfícies construïdes: topogràfic, plantes, alçats i seccions (si és possible en format DWG d'Autocad o PDF)

     

    3-DADES DEL SOL·LICITANT DEL PRESSUPOST

     
 

*Nom i cognoms

 

*CIF/NIF/NIE del peticionari

 

*Direcció del peticionari

 

*Població del peticionari

 

Codi Postal

 

*Telèfon del peticionari

 

Telèfon addicional

 

Fax del peticionari

 

*Adreça electrònica del peticionari

 

   Marqueu aquesta casella si vostè serà el client, en el cas d'acceptar el nostre pressupost